Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Zagęszczenia makroelementów

Ramka "Zagęszczenie makroelementu" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych zagęszczeń makroelementów. Dodawanie zagęszczenia makroelementów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zagęszczenia makroelementów".

Zagęszczanie siatki elementów skończonych makroelementów jest ważnym elementem, pozwalającym na utworzenie odpowiedniej siatki elementów skończonych

Zdefiniowane zagęszczenia makroelementów można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Zagęszczenia makroelementów"

Okno dialogowe "Nowe zagęszczenia makroelementów"