Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Współczynnik obliczania punktu przegięcia

Kiedy stosowane są metody klasyczne, wprowadzony współczynnik kinf pozwala na wyznaczenie położenia punktu przegięcia na podstawie Linf = L/kinf. W takim przypadku współczynnik kinf reprezentuje bardzo ważny parametr wejściowy silnie wpływający na kształt i nachylenie niecki osiadania. Jego wartość zależy odpowiednio od średniego gruntu lub skały w nadkładzie - literatura oferuje wartości kinf w zakresie 2,1 - 4,0.

Na podstawie szeregu obliczeń MES, zalecane są następujące wartości: 

grunty gruboziarniste G1-G3

kinf = 3,5

piaski i grunty gruboziarniste S1-S5,G4,G5, skały R5-R6

kinf = 3,0

grunty drobnoziarniste F1-F4

kinf = 2,5

grunty drobnoziarniste F5-F8

kinf = 2,1

Współczynnik obliczania punktu przegięcia wprowadza się w ramce "Ustawienia".

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.