Program:
Język:

Interfejs użytkownika

Podstawowymi elementami interfejsu użytkownika są:

Mapa

Okno dialogowe wprowadzania danych

Tabele wprowadzania danych

Inne opcje dostępne są domyślnie w prawym górnym rogu ekranu pod trzema kropkami - tj. zmień nazwę, usuń, eksportuj projekt.

Podstawowe elementy aplikacji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.