Program:
Język:

Obiekty

Obiekty można dodawać graficznie lub za pomocą myszy. Rodzaj obiektu wybierany jest za pomocą przycisków w ramce "Adnotacje" lub za pomocą menu kontekstowego (prawy przycisk myszy).

Pasek narzędzi i menu kontekstowe definiowania obiektów

Programy pozwalają definiować następujące obiekty:

Obiekt

Opis sposobu definiowania obiektu

Tekst

  • umieść tekst za pomocą lewego przycisku myszy

Link do tekstu

  • umieść tekst za pomocą lewego przycisku myszy

Linia

  • zdefiniuj początek i koniec linii za pomocą lewego przycisku myszy

Okrąg

  • zdefiniuj środek i promień za pomocą lewego przycisku myszy

Prostokąt

  • zdefiniuj jeden narożnik oraz długość lub wysokość prostokąta za pomocą lewego przycisku myszy

Polilinia

  • zdefiniuj wszystkie punky polilinii za pomocą lewego przycisku myszy

Krzywa

  • zdefiniuj wszystkie punky krzywej za pomocą lewego przycisku myszy

Wymiar wyrównany

  • zdefiniuj początek i koniec wymiaru za pomocą lewego przycisku myszy, a następnie zdefiniuj odległość pomiędzy obiektem i jego wymiarem przeciągając myszkę

Wymiar liniowy

  • zdefiniuj początek i koniec wymiaru za pomocą lewego przycisku myszy, a następnie zdefiniuj odległość pomiędzy obiektem i jego wymiarem przeciągając myszkę w pionie lub w poziomie

Obiekty definiowane są w warstwach. Wybrane obiekty można edytować graficznie lub tekstowo. Za pomocą "Narzędzi", obiekty można kopiować, przesuwać lub robić ich odbicia lustrzane.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.