Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Widok budowy w Google Maps

Programy GEO5 pozwalają na pokazanie lokalizacji budowy na Google Maps. W większości programów GEO5 istnieje możliwość zdefiniowania współrzędnych GPS w ramce "Profil".

W wersji Czeskiej programów można także zdefiniować lokalne współrzędne S-JTSK.

Definiowanie współrzędnych GPS

Przyciskając przycisk "Pokaż na mapie" można pokazać lokalizację na Google Maps.

Budowa na Google Maps

W programie "Stratygrafia 3D" istnieje możliwość pokazania kształtu placu budowy oraz wstawienia otworów badawczych czy badań polowych w jednym z ponad 6000 globalnych układów współrzędnych z bazy danych MapTiler https://epsg.io/). Wyboru układu współrzędnych należy dokonać w ramce "Ustawienia".

Budowa ze zdefiniowanymi badaniami polowymi w Google Maps

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.