Program:
Język:

Całkowita nośność gwoździ

Nośność gwoździa wyznaczana jest na podstawie położenia jego przecięcia z powierzchnią poślizgu. Jeżeli gwóźdź znajduje się całkowicie przed powierzchnią poślizgu, wówczas nie uwzględnia się go w obliczeniach. Jeżeli natomiast gwóźdź przecina powierzchnię poślizgu, wówczas jego nośność wyznaczana jest z:

gdzie:

x

-

długość gwoździa za powierzchnią poślizgu w kierunku masywu gruntowego

y

-

długość gwoździa przed powierzchnią poślizgu

Rf

-

nośność głowicy gwoździa

Rt

-

wytrzymałość gwoździa na zerwanie

Tp

-

nośność gwoździa na wyciąganie

Rozkład siły rozciągającej wzdłuż gwoździa

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.