Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Czynne parcie gruntu - SP 22.13330.2016

Active earth pressure is given by the following formula:

where:

σz

-

vertical geostatic stress

c

-

cohesion of soil

Ka

-

coefficient of active earth pressure

The coefficient of active earth pressure Ka is given by:

where:

φ

-

angle of internal friction of soil

δ

-

angle of friction between structure and soil

β

-

slope inclination

α

-

back face inclination of the structure

Horizontal and vertical components of the active earth pressure become:

where:

σa

-

active earth pressure

δ

-

angle of friction between structure and soil

α

-

back face inclination of the structure

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.