Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

ZWG + NSF

Ramka "ZWG" ("ZWG + NSF") służy do definiowania głębokości zwierciadła wód podziemnych i położenia podłoża nieściśliwego.

Wartości poszczególne można edytować w odpowiednich polach umieszczonych w ramce, albo na ekranie za pomocą wymiarów aktywnych. Zdefiniowanie ZWG powoduje zmianę naprężeń geostatycznych w masywie gruntowym.

Podłoże nieściśliwe odizolowuje strefę wpływu poniżej fundamentu. Wpływa również na zmniejszenie osiadania.

Ramka "ZWG" - bez wpływu NSF

Zaznaczenie opcji "Uwzględniaj wpływ negatywnego tarcia na pobocznicy" w ramce "Ustawienia" pozwala na wprowadzenie parametrów negatywnego tarcia na pobocznicy za pomocą ramki "ZWG + NSF" - granic obszaru, w którym uwzględniamy wpływ negatywnego tarcia na pobocznicy lub warstwy poślizgu wraz z materiałem i wartością spójności.

Ramka "ZWG" - z uwzględnieniem wpływu NSF

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.