Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Projektowanie zbrojenia na ścinanie w płytach

Program pozwala na wyznaczenie wymaganego zbrojenia na ścinanie w postaci strzemion i prętów odgiętych.

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną siłę tnącą dla danego przekroju - siłę tnącą przenoszoną przez beton VRd, c(Art. 6.2.2(1)) i maksymalną dopuszczalną siłę tnącą VRd, max (Art. 6.2.3(3)).

gdzie:

Dla strzemion, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z (Art. 6.2.3(3)):

Dla prętów odginanych, wymagany przekrój zbrojenia uzyskujemy z (Art. 6.2.3(4)):

Standardowe wartości współczynników ν, νmin są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.