Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

GeoSchowek

GeoSchowek jest specjalistycznym schowkiem stosowanym w programach GEO5. Umożliwia kopiowanie i wstawianie danych pomiędzy trybami i fazami w obrębie jednego programu lub pomiędzy programami.

Podstawowe cechy GeoSchowka to:

  • GeoSchowek może jednocześnie zawierać różne dane, np. wstawianie gruntów po warstwach nie usuwa danych dotyczących warstw
  • dane są zapisywane po opuszczeniu programu i restarcie komputera dopóki nie zostaną zastąpione innymi danymi z tej samej kategorii
  • Każdy użytkownik komputera posiada swój GeoSchowek
  • podczas wstawiania danych z GeoSchowka pojawia się podgląd zmian i użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian parametrów wstawianych danych

Kontrolki GeoSchowka są zawsze umieszczone w odpowiednich ramkach. Wygląd ramki pokazano na rysunku poniżej:

GeoSchowek

GeoSchowek został zaimplementowany do następujących danych:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.