Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Konsolidacja

Analiza Konsolidacji jest opcjonalnym/uzupełniającym modułem programu MES. W programie MES, możemy włączyć analizę konsolidacji w ramce "Ustawienia" przełączając "Rodzaj obliczeń" na "Konsolidacja".

Definiowanie danych wejściowych ma następujące ograniczenia:

  • nie może być użytkowany tryb "Tunele"
  • w obliczeniach konsolidacji mogą być stosowane tylko niektóre modele materiałowe: model sprężysty, Mohra-Coulomba, Mohra-Coulomba Modyfikowany oraz model Druckera-Pragera
  • obszary aktywne mogą być w pełni definiowane tylko w pierwszej fazie budowy, w następnych fazach dopuszczalne jest tylko aktywowanie obszarów zlokalizowanych powyżej terenu poprzedniej fazy budowy. Niemożliwe jest definiowanie otworów ani wykopów.
  • siatka jest generowana obligatoryjnie z zastosowaniem elementów wielowęzłowych
  • woda gruntowa może być zdefiniowana wyłącznie w pierwszej fazie budowy, z wykorzystaniem tylko dwóch opcji: "Brak wody" lub "ZWG"
  • Elementy belkowe są zawsze nieprzepuszczalne w kierunku poprzecznym. Istnieje jedynie możliwość zdefiniowania dreanżu wzdłuż belki po każdej jej stronie
  • niedostępna jest opcja definiowania przepływów punktowych, przepływ liniowy na krawędziach modelu posiada warunki graniczne wyłącznie w postaci "przepuszczalny" lub "nieprzepuszczalny"

Wprowadzanie danych wejściowych i obliczenia są następujące:

Wyniki analizy prezentowane są w taki sam sposób jak wyniki analizy naprężeń, dodatkowo istnieje możliwość edycji prędkości przepływów wody.

Podstawowe informacje na temat stosowanych rozwiązań numerycznych opisano w rozdziale Numeryczne rozwiązanie konsolidacji.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.