Program:
Język:

Analiza wartości własnych

Analiza wartości własnych dostarczająca częstości i kształtów własnych jest częścią analizy sejsmicznej w GEO5. Motywacją do analizy wartości własnych jest potrzeba okreslenia niskich częstości własnych, które są wymagane przy definiowaniu tłumienia Rayleigha.

Analiza modalna jest oparta na dyskretyzowanym, nietłumionym równaniu ruchu dla drgań swobodnych, które mają postać:

gdzie:

M

-

macierz mas

K

-

macierz sztywności

ω

-

i-ta częstość własna

ϕ

-

i-ty kształt własny

Wybierając określoną częstość własną dla tłumienia Rayleigha, warto ocenić, czy częstość odpowiada bardziej drganiom poziomym czy pionowym. Służą do tego modalne czynniki udziału drgań własnych w kierunku osi x i z.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Literatura:

Z. Bittnar, P. Řeřicha, Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí, SNTL, 1981.

T. Hughes, The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Prentice Hall, INC., Engelwood Clifts, New Jersey 07632, 1987

Z. Bittnar, J. Šejnoha, Numerical methods in structural engineering, ASCE Press, 1996

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.