Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Metoda rozwiązania

Program MES służy do analizy zadań geotechnicznych, które charakteryzują się nieliniową reakcją masywu gruntowego lub skalnego. Zakończone powodzeniem obliczanie większości tego rodzaju zadań wymaga zastosowania rozwiązania iteracyjnego dla danych warunków brzegowych. Zastosowanie metody elementów skończonych (MES) prowadzi w takich przypadkach do przyrostowej postaci warunków równowagi, zapisanych następująco:

gdzie:

ΚΤ

-

macierz sztywności chwilowej

Δu

-

wektor przyrostów przemieszczeń w węzłach

Δf

-

wektor przyrostów sił niezrównoważonych

Równanie to może być rozwiązane tylko w sposób przybliżony, z zastosowaniem odpowiedniej metody numerycznej. Celem metody jest osiągnięcie, w procesie iteracji, takiego stanu naprężenia i odkształcenia, który spełnia warunek Δf = 0. Program udostępnia dwie podstawowe metody analizy:

  1. Metoda Newtona-Raphsona - NRM
  2. Metoda Arc-length - ALM.

Ustawienia obliczeniowe - wybór metody rozwiązywania

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.