Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Wartości modułu reakcji podłoża gruntowego Ep

Wartości modułu reakcji podłoża gruntowego Ep = kh [MN/m3]

Grunt

Ep Min/Max [MN/m3]

Wartość średnia kh = Ep [MN/m3]

ił miękkoplastyczny

2,0 - 5,0

3,5

ił twardoplastyczny

3,0 - 8,0

5,5

ił zwarty

6,0 - 16,0

11,0

piasek luźny o naturalnej wilgotności

6,0 - 13,0

9,5

piasek średnio zagęszczony o naturalnej wilgotności

20,0 - 40,0

30,0

piasek zagęszczony o naturalnej wilgotności

45,0 - 90,0

67,5

piasek luźny nawodniony

4,0 - 8,0

6,0

piasek średnio zagęszczony nawodniony

10,0 - 20,0

15,0

piasek zagęszczony nawodniony

30,0 - 60,0

45,0

ił piaszczysty miękkoplastyczny

3,0 - 6,0

4,5

ił piaszczysty twardoplastyczny

5,0 - 9,0

7,0

ił piaszczysty zwarty

8,0 - 17,0

12,5

piasek ilasty luźny o naturalnej wilgotności

4,0 - 9,0

6,5

piasek ilasty średnio zagęszczony o naturalnej wilgotności

12,0 - 32,0

22,0

piasek ilasty zagęszczony o naturalnej wilgotności

24,0 - 44,0

34,0

piasek ilasty luźny nawodniony

3,5 - 6,5

5,0

piasek ilasty średnio zagęszczony nawodniony

7,0 - 11,0

9,0

piasek ilasty zagęszczony nawodniony

11,5 - 13,5

12,5

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.