Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Warstwy

To narzędzie pozwala tworzyć dowolną liczbę warstw. Poszczególne obiekty są zapisywane do tych warstw.

Elementami kontrolnymi warstw w ramce "Adnotacje" są:

  • przycisk otwiera okno dialogowe "Nowa warstwa", pozwalające na zdefiniowanie nazwy warstwy. Przycisk kontrolny "Pokaż warstwę we wszystkich trybach programu" aktywuje warstwę we wszystkich trybach programu.
  • Lista rozwiajana "Bieżąca" - umożliwia dokonanie wyboru warstwy, która jest edytowana (obiekty wyświetlane są w pełnym kolorze)
  • Kolumna "Widoczne" - dokonaj wyboru warstw widocznych/niewidocznych.

Ramka "Adnotacje"

Warstwy zdefiniowane z ramki "Adnotacje" wyświetlane są w kolumnie "Warstwy adnotacji" w "Ustawieniach rysunku". Warstwy te mogą być uruchamiane/wyłączane we wszystkich trybach programu.

Powiązanie pomiędzy ramką "Adnotacje" i ramką "Ustawienia rysunku"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.