Program:
Język:

Opinka

Ramka "Opinka" służy do projektowania i sprawdzania opinki. Ramka ta jest dostępna tylko dla ścian berlińskich.

Program umożliwia zwymiarowanie przekrojów żelbetowych oraz drewnianych (po wybraniu opcji "Sprawdzaj przekrój").

Okno dialogowe "Edycja opinki" (przycisk "Materiał, przekrój") pozwala na dokonanie wyboru materiału (drewno, żelbet) oraz kształtu przekroju (prostokątny, kołowy). Przyciski "Katalog" i "Użytkownika" służą do ustawienia parametrów materiałowych w sposób identyczny jak w ramce "Materiał".

W ramce tej można wyświetlić obwiednię parć działających na ścianę ze wszystkich obliczeń (faz budowy). Domyślnie, obwiednie budowane są na podstawie wyników wszystkich faz budowy. Przycisk "Edytuj" otwiera okno dialogowe "Wybór fazy budowy", w którym można wybrać fazy budowy, ktore będą wykorzystane do wygenerowania bieżącej obwiedni (poprzez wybór właściwych przycisków).

W dalszej kolejności, ramka ta umożliwia wybór rodzaju obciążenia (prostokątne, trójkątne) oraz współczynnika redukcji parcia oddziałującego na opinkę. Podczas sprawdzania przekroju, można także zdefiniować obliczeniowy współczynnik do obciążenia, który mnoży wartości sił wewnętrznych.

Wartości wyznaczonych maksymalnych sił wewnętrznych (momentów zginających i sił tnących) oraz maksymalne parcie są wyświetlane z prawej strony ramki.

Istnieje możliwość wykonania większej liczby analiz wymiarowania przekroju. W celu przeprowadzenia bardziej szczegółowego projektu zbrojenia w przekroju żelbetowym, można podzielić konstrukcję na odcinki, które są następnie wymiarowane oddzielnie.

Przycisk "Szczegółowo" znajdujący się z prawej strony ramki otwiera okno dialogowe "Opinka", w którym prezentowane są szczegółowe wyniki wymiarowania.

Ramka "Opinka"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.