Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie".

Fundament obciążany jest zawsze w punkcie kontaktu słupa z fundamentem. Program wyznacza automatycznie ciężar własny fundamentu oraz ciężar nadkładu gruntu.

Program umożliwia także import obciążeń. Służy do tego celu przycisk "Importuj".

Ramka "Obciążenie"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.