Program:
Język:

Osiadanie - nieliniowa krzywa obciążenie-osiadanie (Masopust)

Ramka "Osiadanie" służy do wyznaczenia krzywej obciążeniowej pala (zależności osiadania od obciążenia). Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby obliczeń z uwzględnieniem różnych ustawień. 

Lista rozwijana umożliwia wybór rodzaju obciążenia (obliczeniowe, charakterystyczne). Można również określić współczynnik wpływu ochrony pobocznicy pala. Obliczenia krzywej obciążeniowej pala (wykres obciążenie-osiadanie) są wykonywane zawsze jedynie do granicznej wartości osiadania wynoszącej 25 mm

Obliczenia wykonywane są zgodnie z wybraną teorią wyznacznia osiadań (nieliniowa). Wyboru teorii obliczeniowej należy dokonać w zakładce "Pale". Tablica umieszczona w dolnej części ramki umożliwia bezpośrednią edycję zdefiniowanych parametrów. Przyciski "Edycja a, b", "Edycja e, f" oraz "Edycja Es" otwierją okna dialogowe zawierające pomoc dotyczącą doboru wartości definiowanych parametrów - współczynnikow regresji oraz siecznego modułu odkształcenia. Kliknięcie przycisku "OK" w tym oknie zachowuje wprowadzone parametry dla danej warstwy gruntu i zapisuje je w tablicy.  

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej górnej części pulpitu. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki obliczeń.

Wyniki analizy (krzywa obciążenie-osiadanie dla pala) wyświetlane są w prawej górnej części pulpitu. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Osiadanie" - nieliniowa krzywa obciążenie-osiadanie pala (Masopust)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.