Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Swobodne obciążenie powierzchniowe

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych swobodnych obciążeń powierzchniowych. Każde swobodne obciążenie powierzchniowe jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego, a zdefiniowane przy użyciu punktów, może uzyskać dowolny kształt i lokalizację na powierzchni płyty. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie swobodnych obciążeń powierzchniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe".  

Zdefiniowane swobodne obciążenia powierzchniowe można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe"

Okno dialogowe "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.