Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Definiowanie parcia

Ramka "Definiowanie parcia" umożliwia ręczne definiowanie wartości rzędnych parcia za konstrukcją ściany (poprzez wciśnięcie przycisku "Definiuj"). Ramka dostępna jest tylko w przypadku, gdy w ramce "Ustawienia" wybrana jest opcja "JGJ 120-2012" (zakładka "Analiza Parć").

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych wartości parcia gruntu. Dodawanie tych wartości może być wykonywane w oknie dialogowym "Nowy punkt". W oknie tym podane są zagłębienie punktu [m] oraz odpowiadająca mu wartość parcia gruntu [kPa].

Istnieje także możliwość automatycznego wyznaczenia wartości czynnego parcia gruntu lub spoczynkowego parcia gruntu (poprzez wciśnięcie przycisku "Oblicz").

Ramka "Definiowanie parcia"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.