Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Nośność podstawy pala

Nośność podstawy pala w gruntach niespoistych wyraża następujący wzór:

gdzie:

σefb

-

naprężenie efektywne w podstawie pala

Nq

-

współczynnik nośności

Ab

-

powierzchnia podstawy pala

Współczynnik nośności Nq jest obliczany wstecznie przez program, jednakże jego wartości można modyfikować ręcznie. 

Dla gruntów spoistych obowiązuje następujący wzór:

gdzie:

cu

-

wytrzymałość na ścinanie w podstawie w warunkach bez odpływu

Ab

-

powierzchnia podstawy pala

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.