Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Nośność pionowa - rozwiązanie analityczne

Ramka "Nośność pionowa - rozwiązanie analityczne" służy do weryfikacji nośności pionowej grupy pali. W ramce istnieje możliwość przeprowadzenia kilku obliczeń.

Analizę sprawdzającą można przeprowadzić dla poszczególnych obciążeń, lub też program może zidentyfikować najbardziej krytyczne (wyboru można dokonać z listy rozwijanej).

Analiza wykonywana jest zgodnie z teorią ustawioną w ramce "Ustawienia" rozwiązanie analityczne):

Parametry potrzebne do analizy grupy pali definiowane są dla poszczególnych metod w lewej części ramki.

Analiza sprawdzająca wykonywana jest zgodnie z metodologią wybraną w zakładce "Grupa pali" (współczynnik bezpieczeństwa, teoria stanów zależnych, EN 1997-1).

Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe zawierające szczegółowe zestawienie wyników obliczeń.

Wyniki analizy wyświetlane są po prawej stronie ekranu komputera.

Ramka "Nośność pionowa" - rozwiązanie analityczne

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.