Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Import badania CPT

Programy "Pal CPT", "Fundamenty bezpośrednie CPT" i "Stratygrafia 3D" pozwalają na importowanie wyników badania CPT w różnych formatach. Okno dialogowe "Import CPT" zawiera tabelę z listą importowanych badań. Lista rozwiajna służy wyborowi typu pliku oraz żądanego systemu jednostek.

*.txt, *.xlsx, *.csv, *.ods

-

ogólny format tekstowy lub tabelaryczny

*.spe

-

format danych stosowany w Republice Czeskiej i Słowacji, pochodzący z oprogramowania GeProDo

*.CPT

-

standardowy plik tekstowy w szczególności dla Holandii (stosowany, np. w programach Geodelft M-Serie), który służy do definiowania głębokości poszczególnych punktów oraz wartości oporu penetracji (może zawierać więcej badań CPT)

*.cpt

-

plik tekstowy Geotech AB CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Gouda Geo CPT

*.cpt

-

plik tekstowy Hogentogler CPT

*.GEF

-

GEF (Geotechnical Exchange Format) jest ogólnym językiem przechowywania i przekazywania danych geotechnicznych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w: https://publicwiki.deltares.nl/display/STREAM/GEF-CPT

*.AGS

-

format wykorzystywany do transferu danych geotechnicznych w Wielkiej Brytanii

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w: http://www.agsdataformat.com/datatransferv4/intro.php

Format TXT pozwala na wybór konkretnego systemu jednostek do przechowywania danych badania. Przy imporcie program automatycznie konwertuje przyjęty system jednostek do używanego w programie.

W celu prawidłowego obliczenia badanie musi być wprowadzone do masywu gruntowego - w oknie wymagane jest zatem zdefiniowanie rzędnej (poziomu) terenu pierwotnego. Poszczególne badania są następnie wstawiane do masywu gruntowego w zależności od zdefiniowanej rzędnej punktu początkowego badania. Jeżeli nie zdefiniowano rzędnej punktu początkowego badania badanie jest automatycznie umieszczone w poziomie terenu pierwotnego.

W przypadku, gdy używacie Państwo innego typu pliku tekstowego badania CPT, nie obsługiwanego przez program, prosimy o kontakt na adres: hotline@fine.cz - zostanie wprowadzony w kolejnej wersji programu.

Okno dialogowe "Import (sondowanie statyczne)"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.