Program:
Język:

Obciążenia sejsmiczne

Ramka "Obciążenia sejsmiczne" służy do wprowadzania parametrów obciążenia sejsmicznego. Kierunki wprowadzonych obciążeń sejsmicznych są wyświetlane na pulpicie.

Analiza zbocza skalnego z uwzględnieniem obciążeń sejsmicznych została opisana w teoretycznej części podpowiedzi w rozdziale "Wpływ obciążeń sejsmicznych".

Ramka "Obciążenia sejsmiczne"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.