Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza za pomocą modułu edometrycznego

Równanie do obliczania osiadania itej warstwy gruntu pod fundamentem posiadającej miąższość h wynika z definicji modułu edometrycznego Eoed:

gdzie:

σz,i

-

składowa pionowa przyrostu naprężenia w środku itej warstwy

hi

-

miąższość itej warstwy

Eoed,i

-

moduł edometryczny itej warstwy

Moduł edometryczny Eoed można określić dla każdego gruntu jako stały lub za pomocą krzywej edometrycznej (zależność σef ). W przypadku zastosowania krzywej edometrycznej, program przyjmuje dla każdej warstwy wartość Eoed odpowiadającą danemu zakresowi naprężenia początkowego i końcowego. Jeżeli wartość modułu edometrycznego Eoed jest niedostępna, istnieje możliwość wprowadzenia modułu odkształcenia Edef, a program przeprowadza odpowiednie przekształcenie.

gdzie:

gdzie:

ν

-

współczynnik Poisson'a

Edef

-

moduł odkształcenia

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.