Program:
Język:

Geometria bloku skalnego

Geometria bloku wyznaczana jest gradientem α, długością danej powierzchni poślizgu l oraz gradientem rozdzielających ciosów φ oddzielających kolejny blok, jak również gradientem α i długością l górnego lica zewnętrznej powierzchni zbocza skalnego (profil naturalny). Długości płaszczyzn można zdefiniować całkowitą długością bądź długościami ich pionowych i poziomych rzutów. Należy zapewnić warunek, że wszystkie bloki skalne stykają się (otwarcie pomiędzy ciosami jest niedopuszczalne).

 Geometria n-tego elementu

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.