Program:
Język:

Wczytywanie danych do GeoSchowka

Wybierz pozycję "Importuj", "Format DXF do GeoSchowka" w menu programu ("Plik") a następnie wybierz plik do zaimportowania.

Wczytywane dane wyświetlane są w oknie dialogowym Import DXF, które pozwala na dokonanie wyboru poszczególnych warstw i określenie innych parametrów.

Po wciśnięciu przycisku OK wybrane warstwy pliku DXF konwertowane są do warstw i kopiowane do GeoSchowka. Dane z GeoSchowka mogą być następnie wstawiane w wielu miejscach w programie.

Informacja o prawidłowym skopiowaniu warstw do GeoSchowka

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.