Program:
Język:

Współczynnik sztywności pala K

Współczynnik sztywności pala określany jest według wzoru:

where:

Ep

-

moduł sprężystości materiału pala [MPa]

Es

-

średnia wartość siecznego modułu odkształcenia gruntu wzdłuż pobocznicy pala [MPa]

Ra

-

stosunek pola przekroju pala do obszaru ograniczonego przez obwód zewnętrzny pala [-]

gdzie:

A1

-

średnie pole powierzchni przekroju pala [m2]

A2

-

pole powierzchni pobocznicy pala [m2]

(dla pali sztywnych Ra = 1)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.