Program:
Język:

LRFD 2012 - Analiza stateczności zboczy

Analiza według LRFD wprowadza dwa rodzaje współczynników obliczeniowych - współczynniki modyfikujące wielkość obciążenia (Współczynniki obciążenia) i współczynniki redukujące odpór gruntu (Współczynniki do odporu).

Współczynniki te wchodzą do obliczeń zgodnie z wybraną sytuacją obliczeniową.

Zdefiniowane obciążenia są sprawdzane czy oddziałują korzystnie czy niekorzystnie. Wartość obciążenia jest następnie przemnażana przez odpowiedni współczynnik częściowy do obciążeń (ES lub LL, odpowiednio).

Redukcja wytrzymałości (współczynniki wytrzymałości):

Całkowita wytrzymałość na powierzchni poślizg jest redukowana przez współczynnik częściowy ϕSS. Przy analizie bezpieczeństwa modelu następujący warunek musi być spełniony na powierzchni poślizgu:

gdzie:

ϕSS

-

współczynnik wytrzymałości do stateczności

Fpas

-

siły utrzymujące (bierne) oddziałujące na powierzchnię poślizgu

Fact

-

siły czynne oddziałujące na powierzchnię poślizgu

iza według LRFD - definiowanie współczynników częściowych do analizy stateczności

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.