Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Program Ściana analiza

Program ten służy do analizy głębokich wykopów i ich obudów sprężysto-plastyczną metodą nieliniową, w której wartość parcia oddziałującego na konstrukcję zależy od jej deformacji. Metoda ta pozwala zamodelować rzeczywistą pracę konstrukcji z uwzględnieniem faz budowy oraz wyznaczyć siły wewnętrzne i przemieszczenia konstrukcji.

Wstępny projekt konstrukcji, w tym wyznaczenie wymiarów ściany, sił wewnętrznych i sił w kotwch można wykonać w programie "Ściana Projekt".

Pomoc w programie "Ściana analiza" obejmuje następujące tematy:

  • Wprowadzanie danych do poszczególnych ramek:

Projekt

Ustawienia

Profil

Moduł Kh

Badania presjometryczne (PMT)

Badania dylatometryczne (DMT)

Grunty

Geometria

Materiał

Definiowanie parcia

Przyporządkowanie

Wykop

Teren

Woda

Obciążenia

Zdefiniowane siły

Kotwy

Rozpory

Podpory

Obciążenia sejsmiczne

Ustawienia fazy

Obliczenia

Stateczność wewnętrzna

Stateczność zewnętrzna

Stateczność dna wykopu

Wymiarowanie

Wymiarowanie kotew

  • Normy i metody obliczeniowe

  • Teoria obliczeniowa do programu "Ściana analiza":

Naprężenia w gruncie

Parcia gruntu

Ściana analiza

Wymiarowanie konstrukcji betonowych

Wymiarowanie przekrojów sStalowych

  • Dane wyjściowe

  • Informacje ogólne na temat pracy w Środowisku użytkownika w programach GEO5

  • Wspólne wprowadzanie danych dla wszystkich programów