Program:
Język:

Parametry gruntu Kav i α

Wartości parametrów Kav i α wyznaczane są automatycznie w zależności od rodzaju gruntu, mogą być również zdefiniowane ręcznie przez Użytkownika.

Tabela parametrów Kav i α

Rodzaj gruntu

Kav [kPa]

α [%]

Piasek

1000

1.4

Piasek ilasty

600

3.0

Piasek ilasto-pylasty

500

2.8

Piasek pylasto-ilasty

700

2.4

Piasek pylasty

800

2.0

200

6.0

Il piaszczysty

350

2.4

Ił piaszczysto-pylasty

300

2.8

Ił pylasto-piaszczysty

330

3.0

Ił pylasty

220

4.0

Pył

400

3.0

Pył piaszczysto-ilasty

450

2.8

Pył piaszczysty

550

2.2

Pył ilasto-piaszczysty

250

3.0

Pył ilasty

230

3.4

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.