Program:
Język:

Bierne parcie gruntu - teoria Müller - Breslau

Bierne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

c

-

spójność gruntu

σz

-

pionowe, normalne naprężenie całkowite

Współczynnik biernego parcia gruntu Kp wyznaczany jest z:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Pionowe σpv i poziome σph składowe biernego parcia gruntu są wyznaczane przez:

gdzie:

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Müller-Breslau's Erddruck auf Stutzmauern,Stuttgart: Alfred Kroner-Verlag, 1906 (German)

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.