Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Mnożnik wysokości

Jeżeli analizowane zbocze jest zbyt długie lub posiada niewielką wysokość, wówczas kreślona powierzchnia poślizgu może być niewystarczająco widoczna. Problem ten można rozwiązać poprzez zmianę skali w kierunku pionowym za pomocą mnożnika wysokości. Wartość tego mnożnika ustawia się w ramce "Konfiguracja rysunku" w zakładce "Globalny 2D". Standardowe ustawienie ("Mnożnik wysokości" równy jeden) kreśli niezniekształconą konstrukcję proporcjonalnie do jej wymiarów.

Przy zastosowaniu opcji mnożnika wysokości, jedynie łamane powierzchnie poślizgu można wprowadzać graficznie. Kołowe powierzchnie poślizgu należy w takim przypadku wprowadzać ręcznie w oknie dialogowym "Kołowa powierzchnia poślizgu" za pomocą przycisku "Dodaj".

Ustawienia mnożnika wysokości

Wizualizacja powstałej powierzchni poślizgu z mnożnikiem wysokości

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.