Program:
Język:

Stateczność wewnętrzna

Ramka ta służy do sprawdzenia wewnętrznej stateczności kotew - wobec tego jest ona dostępna tylko w fazach, w których kotwy występują. Dla każdego rzędu kotew, tabela pokazuje zdefiniowane siły w kotwach oraz maksymalne dopuszczalne siły w poszczególnych kotwach.

Sprawdzenie najbardziej wytężonego rzędu kotew wyświetlane jest w prawej części ramki.

Ramka "Stateczność wewnętrzna"

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.