Program:
Język:

Ciśnienie porowe tylko na spękaniu tensyjnym

Ciśnienie porowe tylko na spękaniu tensyjnym

Powierzchnia poślizgu jest całkowicie sucha (infiltracja nie jest możliwa); zwierciadło wody gruntowej przecina spękanie tensyjne albo jest wyrównane z terenem, maksymalna wartość ciśnienia porowego znajduje się na przecięciu powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego.

Woda działająca tylko na spękanie tensyjne

Wartość ciśnienia porowego u na przecięciu powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego jest wyznaczana z:

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad linią przecięcia powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego

Wypadkowa siła ściskająca wody V działająca w kierunku normalnym do spękania tensyjnego jest wyznaczana z:

gdzie:

γw

-

ciężar objętościowy wody

ht

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej nad linią przecięcia powierzchni poślizgu i spękania tensyjnego

φ

-

nachylenie spękania tensyjnego od pionu

Wartość parcia wody działającej na powierzchnię poślizgu równa się zero.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.