Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Analiza według teorii stanów granicznych

Wyboru analizy według teorii stanów granicznych dokonać w zakładce "Pale CPT", łącznie z ustaleniem wartości współczynnika redukcji nośności pala. Jeżeli korzystamy z normy NEN 6743, program przeprowadza analizę automatycznie według tej normy; zakładka "Ustawienia" nie jest wówczas aktywna. Analiza pala dla pierwszego stanu granicznego przybiera wtedy postać:

gdzie:

Fs,d

-

obliczeniowe obciążenie pala

γt

-

współczynnik redukcji nośności pala

Fr,d

-

obliczeniowa nośność pala