Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Parametry do obliczania nośności fundamentu

Parametry do obliczania nośności fundamentu na podłożu skalnym.

Następujące parametry stosowane są w programie GEO5 do obliczania pionowej nośności fundamentu:

  • wartości współczynnika D odzwierciedlające stan uszkodzenia masywu skalnego
  • wartości parametru wytrzymałości mi
  • wytrzymałość skały na proste ściskanie σc
  • współczynnik Poisson'a ν
  • ciężar objętościowy skały γ

Szacowanie współczynnika zaburzeń D

Opis masywu skalnego

Sugerowana wartość  D

Masyw skalny, nienaruszona silna skała, wykop przez strzelanie lub tunelową maszynę wiertniczą

0

Masyw skalny, słaba jakość skał, wykop mechaniczny z finalnymi zaburzeniami

0

Masyw skalny, słaba skała, wykop mechaniczny, znaczne pęcznienie spągu, czasowe odwrócenie geometrii poziomej kolejności wykopu

0,5

Masyw skalny, bardzo słaba skała często bardzo zmieniona, skała bardzo  , lokalne uszkodzenia sąsiadującej skały (ok. 3 m )

0,8

Zbocze skalne lub wychodnia skalna, modyfikacja przez kontrolowane strzelanie

0,7

Zbocze skalne lub wychodnia skalna, modyfikacja przez kontrolowane strzelanie powoduje niewielkie zaburzenia

1,0

Otwory kopalniane, wykop przez strzelanie

1,0

Otwory kopalniane, wykop mechaniczny

0,7

Wartości parametru wytrzymałości strukturalnej mi

Typ skały

Przykładowe skały

mi [-]

Skały węglanowe z dobrze rozwiniętą łupliwością

Dolomit, wapienie i margle

7

Skamieniałe skały ilaste

Łupek osadowy, piaskowiec drobnoziarnisty, łupek

10

Skała ilasta z mocno i słabo krystalicznie rozwiniętą łupliwością

Piaskowiec i kwarcyt

15

Drobnoziarniste polimineralne, krystaliczne skały magmowe

Andezyt, doleryt, diabaz, ryolit

17

Gruboziarniste polimineralne, krystaliczne skały magmowe i metamorficzne

Amfibolit, gabro, gnejs, granit i dioryt kwarcowy

25

Nieosiowa wytrzymałość na ściskanie σc, współczynnik Poissona ν oraz Ciężar jednostkowy skały γ

Wytrzymałość skał

Typ skały (przykłady)

Nieosiowa wytrzymałość na ściskanie

σc [MPa]

Wsp. Poisson’a

ν

Ciężar jednostkowy skały

γ [kN/m3]

Niezwykle twarda skała

Bardzo twarda, nienaruszona skała, mocny i lity kwarcyt, bazalt i inna niezwykle twarda skała

>150

0,1

28,00 - 30,00

Bardzo twarda skała

Bardzo twardy granit, porfir kwarcowy, łupek kwarcowy, bardzo twarde piaskowce i wapienie

100 - 150

0,15

26,00 - 27,00

Twarda skała

Lity i zwarty granit, bardzo twardy piaskowiec i wapień, krzemionkowe rudy żelaza, twarde zlepieńce, bardzo twarde rudy żelaza, twardy kalcyt, nie bardzo twardy granit, twardy piaskowiec, marmur, dolomit, piryt

80 - 100

0,20

25,00 - 26,00

Dość twarda skała

Normalny piaskowiec, średnio twarda ruda żelaza, piaskowy łupek, płyty kamienne

50 - 80

0,25

24,00

Średnio twarda skała

Twarde łupki ilaste, niezbyt twarde piaskowce kalcyty, miękkie płyty kamienne, niezbyt twarde łupki, spoisty margiel

20 - 50

0,25 - 0,30

23,00 - 24,00

Dość słaba skała

Miękki łupek, miękkie wapienie, kreda, sól kamienna, gleby mrozowe, antracyt, normalny margiel, naruszone piaskowce, miękkie płyty kamienne i gleby z kruszywem

5 - 20

0,30 - 0,35

22,00 - 26,00

Słaba skała

Zwarta glina, twarda gleba (eluwium z teksturą gruntu)

0,5 - 5

0,35 - 0,40

22,00 - 18,00

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.