Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Przyrost parcia gruntu od obciążenia

Przyrost parcia gruntu w gruncie lub skale na skutek obciążenia obliczany jest za pomocą teorii elastycznej podprzestrzeni (Bousinesque'a).

Przyrost parcia gruntu w punkcie wewnątrz gruntu lub skały na skutek nieskończonego obciążenia pasowego uzyskuje się z następującego schematu:

Obliczenia parcia gruntu na skutek nieskończonego obciążenia pasowego

Obciążenie trapezowe jest automatycznie dzielone w programie na odcinki. Poszczególne odcinki traktowane są jako obciążenia pasowe. Powstałe parcie gruntu jest sumą częściowych obciążeń z poszczególnych odcinków.

Przyrost naprężenia na skutek obciążenia skupionego obliczany jest w następujący sposób:

gdzie: