Program:
Język:

Obliczenia

Obliczenia są wykonywane dla poszczególnych faz obliczeniowych w ramce "Obliczenia" po wciśnięciu przycisku "Oblicz". Do bardziej złożonych zadań zalecamy wydajniejszą wersję 64-bit.

Podczas wykonywania obliczeń program dąży do rozwiązania, które będzie odpowiadało danej wartości obciążenia i warunkom granicznym równowagi globalnej. W większości przypadków ten krok prowadzi do procesu iteracyjnego. Proces iteracji i konwergencji rozwiązania jest wyświetlany na ekranie.

Obliczenia można zatrzymać w każdym momencie wciskając przycisk "Przerwij". Wyniki są wtedy dostępne dla ostatniego konwergującego przyrostu obciążenia.

Prawidłowe wyniki uzyskiwane są, gdy osiągnięto 100% przyłożonego obciążenia. Ze względu na brak konwergencji, program może przerwać działanie przed osiągnięciem oczekiwanego poziomu obciążenia - osiągnięty został tylko ułamek całkowitego obciążenia. W takim przypadku można dostosować parametery obliczeń w ustawieniach obliczeń. 

Podczas modelowania bardziej złożonych zadań inżynierskich zalecamy, aby użytkownik postępował według sugerowanej procedury modelowania.

Obliczenia przepływu nieustalonego można wybrać w ramce "Ustawienia".

Wyniki obliczeń, wraz z informacją o przebiegu procesu obliczeniowego, są widoczne na ekranie natychmiast po zakończeniu analizy. 

Szczegółowe informacje na temat stosowanego podejścia obliczeniowego przedstawiono w rozdziale"Przebieg obliczeń". Sposób prezentacji wyników na ekranie można ustawić w ramce "Konfiguracja rysunku".

W przypadku uwzględnienia wody w obliczeniach, w większości przypadków istnieje możliwość skopiowania wyznaczonego (analizowanego) ZWG GeoSchowka i wstawienia go do innego programu.

Ekran po zakończeniu obliczeń

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.