Program:
Język:

Teren

W ramce "Teren" dostępne są dwie metody definiowania terenu. Teren może być zdefiniowany za pomocą odcinków zbocza sklanego lub też za pomocą współrzędnych X i Z. Ramka ta zawiera więc tabelę z listą zdefiniowanych odcinków zbocza skalnego lub tabelę z listą współrzędnych poszczególnych punktów terenu. W programie, zbocze zawsze jest zorientowane od lewej do prawej.

Współrzędne początku - pierwszy punkt terenu, po którym następują zdefiniowane odcinki - wprowadza się w górnej części ramki, jeśli wybrana została metoda odcinków zbocza skalnego (nachylenie i długość).

Dodawanie (edycja) odcinków odbywa się w oknie dialogowym "Nowy odcinek (Edycja odcinka)". Odcinki można również edytować na ekranie za pomocą aktywnych obiektów

Każdy odcinek definiowany jest przez jego nachylenie, całkowitą długość odcinka, przez długość poziomą oraz wysokość odcinka zbocza skalnego. Tylko dwie wybrane wartości są stosowane, natomiast pozostałe są automatycznie wyznaczane przez program (jeżeli więcej niż dwa pola do wprowadzania danych są zaznaczone, wówczas wprowadzanie i obliczenia nie są przeprowadzane). Istnieje możliwość przestawiania odcinków poziomych i pionowych, jak również nawisów. Teren musi być definiowany w kierunku od dołu do góry.

W przypadku prawidłowego wprowadzenia, program automatycznie kreśli zdefiniowany odcinek na ekranie za pomocą przerywanej linii, zatem istnieje możliwość sprawdzenia, czy odcinek jest prawidłowo zdefiniowany.

Ramka "Teren" - Nachylenie i długość

W przypadku wyboru metody współrzędnych do definiowania terenu, powierzchnia terenu musi być definiowana w kierunku od dołu do góry. Dodawanie punktu wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowy punkt". Zdefiniowane punkty mogą być także edytowane na puplicie za pomocą aktywnych obiektów. Istnieje możliwość zamodelowania zarówno pionowych jak i poziomych odcinków oraz nawisów skalnych. Program umożliwia importowanie punktów w formacie tabelarycznym.

Ramka "Teren" - Współrzędne

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.