Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Podparcie liniowe

Ramka "Podparcie liniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podparć liniowych. Dodawanie podparć liniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podparcia liniowe".

Lokalizację podparcia liniowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Wprowadzone podparcia liniowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych.

Program zawiera moduł automatycznej generacji standardowych warunków brzegowych. Dlatego, dla większości zadań definiowanie warunków brzegowych nie jest wymagane.

Przyporządkowywanie podparć do linii wymaga najpierw wybrania rodzaju linii (linia swobodna, element brzegowy, linia siatki).

Uwzględniane są następujące rodzaje podparć liniowych:

  • swobodne
  • utwierdzone
  • przemieszczeniowe

Ramka “Podparcia liniowe”

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.