Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Program:
Język:

Klasyfikacja gruntów

Przybliżone wartości parametrów gruntów można uzyskać z katalogu gruntów. Rozwijana lista służy do wyboru pożądanego gruntu i określenia odpowiednio jego konsystencji lub stopnia zagęszczenia. Parametry gruntu pozyskane na tej podstawie z katalogu pojawiają się w oknie.

Przycisk "Ręcznie" otwiera okno dialogowe "Ręczna klasyfikacja gruntów", które umożliwia klasyfikację gruntu, jeżeli jego parametry są znane, np. z badań laboratoryjnych (uziarnienie, wilgotność, stan gruntu...).

Okno dialogowe "Klasyfikacja gruntów"

Naciśnięcie przycisku "OK" powoduje wyświetlenie w oknie dialogowym "Dodawanie nowego gruntu" zalecanych wartości obok odpowiednich pól definiowania danych (patrz rysunek). Naciśnięcie przycisku "OK+Przypisz" przypisuje średnie wartości parametrów gruntu do poszczególnych pól definiowania. Przycisk "Anuluj" zamyka okno bez zapisywania danych.

Klasyfikacja gruntów - zalecane zakresy wartości

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.