Program:
Język:

Klasyfikacja gruntów

Przybliżone wartości parametrów dla konkretnego gruntu można uzyskać z wbudowanych katalogów gruntów. Istnieje możliwość wyboru jednego spośród trzech dostępnych rodzajów klasyfikacji:

  • Standardowa
  • Chińska
  • EAU 2012 - norma niemiecka

Następnie wybierany jest grunt i odpowiednie parametry (np. konsystencja, gęstość,...). W oknie pojawiają się parametry gruntu uzyskane z katalogu.

Przycisk "Ręcznie" (dostępny tylko w przypadku klasyfikacji Standardowej) otwiera okno dialogowe "Ręczna klasyfikacja gruntów", które umożliwia klasyfikację gruntu, jeżeli jego parametry są znane, np. z badań laboratoryjnych (uziarnienie, wilgotność, stan gruntu...).

Okno dialogowe "Klasyfikacja gruntów"

Naciśnięcie przycisku "OK" powoduje wyświetlenie w oknie dialogowym "Dodawanie nowego gruntu" zalecanych wartości obok odpowiednich pól definiowania danych (patrz rysunek). Naciśnięcie przycisku "OK+Przypisz" przypisuje średnie wartości parametrów gruntu do poszczególnych pól definiowania. Przycisk "Anuluj" zamyka okno bez zapisywania danych.

Klasyfikacja gruntów - zalecane zakresy wartości

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie.