Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Zdefiniowane obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów.

Przy definiowaniu obciążenia na innej głębokości niż głębokość posadowienia fundamentu, definowana jest współrzędna z tego obciążenia, mierzona od poziomu posadowienia konstrukcji (kierunek dodatni w dół).

Obciążenie obok fundamentu uwzględniane jest tylko podczas obliczania osiadania i obrotu fundamentu. W takim przypadku, obciążenie zwiększa naprężenie w gruncie pod fundamentem. Podczas obliczania nośności fundamentu, obciążenie takie nie jest uwzględniane - jego obecność zwiększyłaby nośność.

Ramka "Obciążenie"