Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Pomoc Online

GEO5

Tree
Settings
Produkt:
Program:
Język:

Profile wynikowe

Ramka "Profile wynikowe" zawiera tabelę z wszystkimi zdefiniowanymi profilami 1D. W tabeli widoczne są nazwa profilu i współrzędne punktu definiującego dany profil. Z prawej strony tabeli wyświetlany jest zaznaczony/wybrany profil.

Ramka "Profile wynikowe"

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Data of 1D profiles can be copied within other GEO5 programs.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.