Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Ścianka berlińska

Ścianka berlińska jest stosowana jako obudowa wykopów, w których poziom wody gruntowej zlokalizowany jest poniżej poziomu wykopu docelowego lub
w przypadkach, gdy możliwe jest zastosowanie odwodnienia. Ścianki berlińskie jako obudowy stosunkowo podatne nie powinny być stosowane w sąsiedztwie obiektów wrażliwych na osiadania. Ścianka berlińska jest jedną z tańszych obudów wykopów.

ścianki berlińskie - GEO5Scianka berlinska - GEO5ściany berlińskie - GEO5

Obudowa berlińska zbudowana jest z pali oraz opinki (najczęściej drewnianej). Pale są najczęściej wykonane
z profili dwuteowych lub rzadziej - sparowanych ceowych, które są wbijane, wibrowane lub osadzane we wcześniej wywierconych i wypełnionych zawiesiną iłową lub betonem otworach. Wykopy realizowane w obudowie ze ściany berlińskiej mogą być kotwione lub rozpierane, bezpośrednio co każdy pal lub poprzez oczep stalowy.

Kątowa Ściana berlińskazakotwiczona struktura Ścianka berlińskaRozpieran konstrukcji ścianka berlińska

Program GEO5 Ściana analiza służy do zaawansowanego projektowania kotwionych i rozpieranych konstrukcji typu ścianka berlińska (a także innych rodzajów obudowy, takich jak: ściany szczelinowe, ściany z grodzic stalowych (ścianki szczelne), palisady itp.). Program ten modeluje rzeczywistą pracę konstrukcji w kolejnych fazach budowy, wyznacza jej przemieszczenia, siły wewnętrzne oraz parcia oddziałujące na konstrukcję. Ponadto program przeprowadza wymiarowanie konstrukcji ściany, sprawdzenie stateczności wewnętrznej układu kotwienia
i wyznacza nośności kotew.

Designing a ściana szczelna in Ściana projekt      Designing an Anchored ściany szczelinowe in Ściana analýza

Program GEO5 Ściana projekt wykorzystywany jest do szybkiego projektowania konstrukcji typu wspornikowa ściana berlińska lub podstawowej analizy ścian rozpieranych i kotwionych. Program wyznacza wymagane zagłębienie ściany poniżej dna wykopu, siły wewnętrzne i przeprowadza wymiarowanie przekrojów (żelbetowych, stalowych i drewnianych).

Programy umożliwiają definiowanie i wymiarowanie różnego typu kotew, m. in.: iniekcyjnych prętowych
i cięgnowych (VSL, Dywidag), śrubowych (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean), biernych prętowych (VSL, Minova) oraz biernych z płytą kotwiącą. Parametry kotew zawarte są we wbudowanej bazie danych w obydwu programach.

Inne źródła informacji:

Przewodnik Inżyniera - Analiza ściany wielokrotnie kotwionej
Pomoc Online - Analiza ścianek berlińskich
Samouczek Wideo - Projektowanie ściany z ścianek szczelnych w programie Ściana projekt
Samouczek Wideo - Projektowanie kotwionej obudowy wykopu w programie Ściana analiza

Więcej rodzajów obudów wykopów rozwiązywanych w programach GEO5:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.