Generacja siatki

Ramka "Generacja siatki" służy do definiowania podstawowego układu generacji siatki (lewa część) oraz przeglądania informacji o wygenerowanej siatce (prawa część). 

Pomyślnie wygenerowana siatka zamyka etap difiniowania topologii - analiza jest następnie kontynuowana na etapie obliczeń. Przy generacji siatki, program automatycznie wprowadza standardowe warunki brzegowe. Informacje na temat utworzonej siatki, w tym ostrzeżenia o możliwych punktach słabych siatki wyświetlana jest w prawym dolnym okienku.  

Prawidłowo wygenerowana siatka elementów skończonych stanowi ważny krok do uzyskania dokładnych i wiarygodnych wyników. Program GEO MES posiada automatyczny generator siatki, który może znacząco uprościć to zadanie. Nie mniej jednak, podczas tworzenia siatki elementów skończonych należy przestrzegać pewnych zasad:

-

Podstawową gęstość siatki można zdefiniować w oknie dialogowym “Generacja siatki”. Przyjmuje się ogólną zasadę, że im gęstsza siatka, tym lepsze wyniki - jednakże, obliczenia oraz następująca obróbka mogą zostać znacznie spowolnione. Celem jest więc znalezienie optymalnej gęstości siatki - ma na to wpływ doświadczenie użytkownika. Pewne wskazówki stanowią siatki wygenerowane w zadaniach przykładowych.

Ramka “Generacja siatki” - siatka bez lokalnego zagęszczenia

-

Siatka elementów skończonych powinna być wystarczająco gęsta w miejscach występowania oczekiwanych dużych gradientów naprężenia (podpory punktowe, naroża, otwory, itp.). W celu zapewnienia odpowiedniej gęstości można zdefiniować zagęszczenie siatki w sąsiedztwie tych miejsc. Zagęszczenie siatki mnożna zdefiniować wokół poszczególnych punktów lub linii. Rozpiętość zagęszczenia powinna być co najmniej 3-5 razy większa niż żądane zagęszczenie w centrum zagęszczenia. Wielkość obu wartości (gęstość i rozpiętość zagęszczenia) powinna również być uzasadniona z punktu widzenia zadanej gęstości siatki stosowanej dla obszaru otaczającego. Zapewni to płynne przejście między obszarami o różnych gęstościach siatki. Z pojedynczymi liniami należy postępować w ten sam sposób. W przypadku bardziej złożonych zadań przydatne jest wykonanie analizy najpierw z siatką rzadszą, a następnie po zbadaniu wyników, przeprowadzenie niezbędnego zagęszczenia siatki.

Definiowanie zagęszczenia siatki wokół okręgu

Nowa siatka po zagęszczeniu początkowej siatki wokół okręgu

Program domyślnie przyjmuje 6 węzłowe elementy trójkątne z wygładzaniem siatki. Dokładność wyników odpowiada mniej więcej dwa razy gęstszej siatce złożonej z 3 węzłowych elementów trójkątnych. Elementy 3 węzłowe są dostępne tylko w trybie "Ustawień rozszerzonych" i służą głównie do celów naukowych i badawczych. Obliczenia stateczności, można jednakże wykonywać tylko przy zastosowaniu trójkątnych elementów 6 węzłowych. W przypadku analizy nieliniowej należy używać wyłącznie tych elementów.


Język: polski

Company Fine develops structural engineering software with main focus on geotechnical software and structural engineering analyses.

Společnost Fine se zabývá vývojem stavebního software, zejména programů na statické výpočty, zakládání staveb a geotechniku.

Fine es una compañía que desarrolla y suministra programas de ingeniería civil especializada en programas geotécnicos y de estructuras.

A empresa Fine desenvolve softwares de engenharia estrutural focados em projetos e análises geotécnicas.

Fine Unternehmen gehört zu den führenden Entwicklern von Ingenieurbau-Software weltweit. Seit 1989 beschäftigt sich Fine mit der Entwicklung und Absatz der Programme für Statistik, Dimensionierung, Gründung und Geotechnik.

Fine développe et commercialise des logiciels de conception et d’analyse des structures et projets géotechniques.

Компания Fine занимается разработкой строительного программного обеспечения, особенно программ для расчета статики и геотехнических программ.

Firma MMGEO jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania do projektowania analizy zagadnień geotechnicznych GEO5.

Fine je Češko podužeće koje razvija i dobavlja konstrukcijske i geotehničke programe.

A Fine építőmérnöki szoftvereket fejleszt, elsősorban statikai és geotechnikai programokat.

Η εταιρεία Fine αναπτύσσει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς και ειδικά για γεωτεχνικά θέματα και δομοστατικά θέματα.

Công ty Fine là công ty có ngưồn gốc từ Cộng hòa Séc, phát trển và cung cấp phần mềm dành cho kỹ thuật xây dựng, trình đặc biệt dành cho phân tích tĩnh học thiết kế kết cấu, nền móng và địa kỹ thuật.

欧洲精细岩土软件岩土工程设计与分析软件.

شرکت Fine توسعه دهنده نرم افزار های مهندسی عمران با نگاه ویژه به نرم افزار های ژئوتکنیک و تحلیل های سازه ای مهندسی می باشد.