Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

GEO5

Osiadanie

Program ten służy do wyznaczania pionowych osiadań gruntu i analizy konsolidacji w czasie spowodowanych obciążeniem powierzchniowym, np. pod nasypami, fundamentami, zaporami i innymi konstrukcjami.

Koszt pierwszej licencji: 2 200 zł

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Podstawowe funkcje oraz możliwości programu

 • Wybór stosowanej teorii analizy osiadania (Jambu, Buismann, Soft soil, za pomocą wskaźnika lub współczynnika ściśliwości, osiadania wtórnego według Ladde‘go)
 • Modelowanie uwarstwionego podłoża gruntowego
 • Wbudowana baza danych parametrów gruntów
 • Dowolna liczba obciążeń (pasmowe, trapezowe, skupione)
 • Modelowanie fazowania robót ziemnych w obrębie jednego zadania
 • Możliwość wyznaczania i wizualizacji całkowitych wartości zmiennych lub ich przyrostów w fazach
 • Redukcja zasięgu strefy oddziaływania na podstawie teorii wytrzymałości, jako procent naprężenia geostatycznego lub z zastosowaniem teorii podłoża nieściśliwego
 • Analiza osiadania z wykorzystaniem modułu edometrycznego, opisanego za pomocą krzywej edometrycznej
 • Automatyczna analiza osiadania i naprężeń w wybranych punktach
 • Wyznaczanie osiadania poszczególnych nasypów
 • Przejrzysta prezentacja wyników
 • DXF import-eksport

More Features

Materiały Szkoleniowe

GEO5 2017 - Wydanie wiosenne

GEO5 2017

Nowości & Funkcje

 • Uwzględnianie gwoździowania (Stateczność zbocza)
 • Zwiększone parcie czynne na ściany (według EAB oraz SIA 260, SIA 267)
 • Format brytyjski (AGS) transferu danych geotechnicznych (Pal CPT)
 • Analiza konstrukcji w sytuacji sejsmicznejwedług NCMA-SRW

Przykład raportu z programu "Osiadanie"

GEO5 Osiadanie - Przykład raportu z programu

Główne zalety Raportów GEO5

 • Indywidualizacja struktury raportu poprzez menu typu drzewiastego
 • Dane firmy wraz z logo w nagłówku raportu
 • Proste dodawanie dowolnej liczby rysunków
 • Możliwość edycji i modyfikacji rysunków
 • Automatyczna aktualizacja rysunków po zmianie danych

Więcej informacji na temat raportów i wizualizacji wyników.

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.