Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Typy licencji

Typ licencji charakteryzuje cel, w jakim licencja została dostarczona (pełna - komercyjna, akademicka) oraz sposób, w jaki będzie użytkowana – licencja lokalna (na pojedyncze stanowisko) lub sieciowa (do pracy w sieci lub na komputerach wirtualnych).

Licencja Lokalna

Licencja lokalna oferowana jest w dwóch wariantach – z kluczem sprzętowym (USB) lub z kluczem software-owym.

Licencja lokalna (przenośna)

Przy zakupie licencji na pojedyncze stanowisko ze sprzętowym kluczem zabezpieczającym USB, oprogramowanie można zainstalować na dowolnej liczbie komputerów, ale w danym momencie może być użytkowane jedynie na tym komputerze, do którego podłączony jest klucz zabezpieczający. Poszczególne programy mogą być zainstalowane na jednym lub wielu kluczach lokalnych w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Licencja lokalna (nieprzenośna)

W przypadku zakupu licencji lokalnej z kluczem software-owym, oprogramowanie może być użytkowane tylko na jednym komputerze. Przy zakupie nowego komputera, klucz może być przeniesiony (opcja dostępna wyłącznie dla użytkowników wersji komercyjnej). Klucz software-owy wysyłany jest mailem. Poszczególne programy mogą być zainstalowane na jednym lub wielu kluczach lokalnych w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Licencja Sieciowa

Licencja sieciowa oprogramowania GEO5 dostarczana jest wyłącznie z kluczem sprzętowym USB. Przy zakupie licencji sieciowej oprogramowanie może być wykorzystywane przez wielu użytkowników komputerów połączonych w sieci lub na komputerach wirtualnych. Maksymalna liczba użytkowników pracujących równocześnie w danym programie określona jest liczbą opłaconych licencji. W celu uruchomienia programu niezbędny jest odpowiedni sieciowy klucz zabezpieczający podłączony do dowolnego komputera w sieci.

Korporacyjna licencja sieciowa

Licencja korporacyjna umożliwia korzystanie z oprogramowania większej liczbie podmiotów prawnych w ramach korporacji (np. firma macierzysta kupuje licencje dla swoich spółek zależnych). W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z nami.

Licencje akademickie

Licencje akademickie oprogramowania GEO5 oferowane są w bardzo korzystnych cenach do celów wyłącznie niekomercyjnych. Więcej informacji na temat Licencji Akademickich.

Rodzaje kluczy zabezpieczających

Nasze oprogramowanie zabezpieczane jest za pomocą kluczy sprzętowych lub kluczy software-owych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych rodzajów kluczy zabezpieczających.

Pobierz kompletną Umowę Licencyjną w formacie PDF.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.