Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Licencja Studencka

Licencja Studencka przeznaczona jest dla uczniów i studentów szkół średnich lub wyższych o profilu budowlanym lub technicznym. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie może być wykorzystywane komercyjnie ani w żadnym innym celu.

Jaki jest koszt?

Fine oferuje licencję Studencką bezpłatnie. Student ponosi jedynie koszt czasowego klucza zabezpieczającego USB wynoszący 100PLN+VAT. Istnieje możliwość przedłużenia ważności klucza po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o studiowaniu (klucz zabezpieczający konfigurowany jest wówczas poprzez internet). Licencja Studencka obejmuje wszystkie programy pakietu GEO5 (oraz w miarę potrzeb FIN EC) wraz z Programem Obsługi Fine (bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne). Oprogramowanie przewidziane jest jedynie do studiów indywidualnych i wykonywania projektów uczelnianych (np. prac dyplomowych).

Jaka jest różnica pomiędzy licencją Studencką i licencją Profesjonalną?

  • Wszystkie wydruki (wydruki wyników) zawierają informację "Licencja Studencka – oprogramowanie nie może być użytkowane do celów komercyjnych".
  • Niedostępny jest eksport formatu RTF.