Link został przesłany na podany adres email.

Nie powiodło nam się wysłanie linku mailem. Prosimy o sprawdzenie Państwa poczty email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

BIM w geotechnice

Modelowanie informacji o budynku (BIM) umożliwia efektywną współpracę ludzi, procesów i narzędzi przez cały cykl życia projektu. Zasady BIM można zastosować również w geologii i geotechnice, dlatego zdecydowanie w modelowaniu BIM widzimy przyszłość i w pełni je wspieramy.

Naszym zdaniem podstawą pracy według metodologii BIM są następujące trzy kroki:

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Przebieg pracy
Elektroniczne przechowywanie oraz przetwarzanie danych i modeli
w całym cyklu życiowym konstrukcji – od pierwszego projektu, przez budowę, aż po eksploatację i utrzymanie.

Komunikacja
Możliwość współdzielenia danych pomiędzy wszystkimi systemami pracującymi z BIM.

Model 4D
Model 3D konstrukcji uwzględniający stopniowe zmiany w czasie.

Workflow

Podstawowym elementem umożliwiającym modelowanie BIM w GEO5 jest program Stratygrafia 3D wraz z modułami do niego i dalszymi programami. W oprogramowaniu zaczynamy od zebrania informacji i danych o lokalizacji, a następnie kontynuujemy tworzenie modelu 3D. Przykładowy przebieg pracy może obejmować następujące czynności:

 • Wczytanie aktualnych i historycznych map sytuacyjnych
 • Wczytanie geodezyjnych punktów terenu
 • Wczytanie istniejących otworów badawczych i badań terenowych z publicznych źródeł internetowych
 • Określenie planu rozpoznania geologicznego terenu i przesyłanie danych na urządzenie mobilne
 • Wczytanie danych z badań polowych z urządzenia mobilnego, wgrywanie zdjęć i filmów
 • Korekta otworów badawczych i badań terenowych, stworzenie dokumentacji z badań geologicznych
 • Wczytanie danych z laboratorium
 • Definiowanie profili gruntu poprzez interpretację badań terenowych
 • Tworzenie wydzieleń geotechnicznych gruntów i skał
 • Tworzenie przekrojów geologicznych i schematycznego modelu
 • Tworzenie modelu 3D na podstawie przekrojów geologicznych
 • Wyznaczanie parametrów warstw geotechnicznych z wykorzystaniem modelu
 • Eksport modelu 3D, profili gruntu lub przekrojów geologicznych do innych programów do obliczeń geotechnicznych

Mapa geologiczna obszaru

Otwory badawcze i badania terenowe

Model cyfrowy – punkty importowane

Komunikacja

Programy GEO5 mogą się komunikować nie tylko między sobą, ale także z wieloma innymi programami, np. poprzez:

 • Import i eksport tabeli i plików tekstowych wielu typów (XLSX, ODS, TXT)
 • Wczytywanie specjalnych formatów danych (np. dane z badań terenowych – CPT, DMT, SPT, …)
 • Wczytywanie obiektów utworzonych w innych programach (DXF, DWG, LandXML)
 • Stosowanie światowych standardów (AGS i w przyszłości DIGGS)
 • Udostępnianie danych w standardowych formatach innym programom (DXF, DWG, IFC, LandXML, XLSX, ODS)

Import danych DXF

Eksport IFC z programu

Model 4D

 • Podstawą BIM jest stworzenie modelu 3D podłoża gruntowego, który jest następnie wykorzystywany do dalszego modelowania
 • W różnych fazach realizacji budowy możliwe jest modelowanie robót ziemnych lub dodawanie obiektów (konstrukcji)
 • We wszystkich programach GEO5 można modelować fazowanie budowy

Model 3D podłoża gruntowego

Roboty ziemne

BIM to przede wszystkim duża oszczędność czasu i przechowywanie wszystkich danych w jednym miejscu. Jasne jest w jaki sposób dane były przetwarzane, w jaki sposób zostały uproszczone i zinterpretowane.

Więcej referencji

Wypróbuj GEO5. Bezpłatnie, bez ograniczeń obliczeniowych.

Oprogramowanie nie działa na urządzeniach mobilnych. Możemy przesłać mailem link do pobrania.

Czy potrzebujesz więcej informacji?

Więcej informacji w cenniku. Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.